Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Aan wie kan ik vragen stellen en bij wie kan ik idieeën indienen?

Door dit vragenformulier / ideeënbus

Stel hier uw vraagin te vullen kunt u uw vraag stellen of uw idee indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag / idee


Bij wie kan ik klachten melden?

Door dit klachtenformulier

Wat is uw klacht?in te vullen kunt u uw klacht melden, wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Melden verkeersonveilige situaties in het werkgebied

Door dit meldingsformulier

Meldingsformulier verkeersonveilige situatiein te vullen kunt u de door u gesignaleerde verkeersonveilige situatie melden.

Indien u een klacht heeft over een gemeentelijke weg, kunt u de gemeentelijke servicelijn bellen (via algemeen nummer 0578-699494) of mailen (via gemeente@heerde.nl).

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Vraag en antwoord

Uitvoering en planning

Met welke werkzaamheden zijn jullie op dit moment mee bezig?

Op het tabblad planning is te zien welke werkzaamheden wij momenteel uitvoeren.

Wanneer zijn jullie klaar?

Halverwege 2017 wordt het gehele werk opgeleverd en verdwijnen wij als aannemerscombinatie uit het gebied, maar eind 2016 moet de hoogwatergeul gereed (in functie) zijn.

Voeren jullie alle grond via de weg aan?

Nee, al het benodigde zand en klei wordt per schip aangevoerd. Daarvoor hebben we één laad- en losvoorziening aangelegd ter hoogte van Marle. Via deze laad- en losvoorziening voeren wij vrijwel alle materialen, zoals zand, klei, asfalt en grondstoffen en materialen voor de bouw van de bruggen aan. Ook voeren we via deze laad- en loswal onze grote machines (materieel) aan. Dit betekent dat wij niet met groot transport via de routes door Heerde en Wapenveld zullen rijden. De laad- en losvoorziening gebruiken we alleen voor dit project. In 2017 verwijderen wij deze voorziening en brengen alles in zijn oorspronkelijke staat terug.

Hoe transporteren jullie de spullen van de laad- en loswal naar de plaats van verwerking?

Voor het transport van materiaal / grondstoffen en materieel maken wij zo min mogelijk gebruik van routes over de openbare weg. Vanaf de laad- en losvoorziening hebben wij namelijk een centrale bouwweg aangelegd waarover wij alles vanaf de laad- en loswal transporteren. Deze weg is geasfalteerd om stuiven zoveel mogelijk te voorkomen. De kruisingen met bestaande wegen zijn zo veilig mogelijk uitgevoerd. De kruisingen van de centrale bouwweg met de Plakkenweg en met de Schaatgravenweg zijn ongelijkvloers; de overige kruisingen zijn geregeld met verkeerslichten. Via onze eigen bouwweg voeren wij het klei, het asfalt en de grondstoffen voor het beton aan. Ook de aanvoer van overig materiaal, zoals betonelementen voor de bruggen) en het materieel vindt plaats via de bouwweg. Uitzondering hierop vormt het zand, dit wordt hydraulisch getransporteerd (zie hieronder).

Vervoeren jullie zand met dumpers?

Nee, het zand wordt hydraulisch getransporteerd naar de plaats van bestemming. Voor dit hydraulische transport hebben wij een pijpleiding door het gebied aangelegd. Het zand gaat vanaf het schip direct in een pijpleiding. Daartoe wordt het zand eerst in een 'grondpers' gemengd met water. Dit mengsel wordt door de pijpleiding gepompt zodat het zandmengsel op plaats van bestemming komt, vervolgens wordt het water weer gescheiden van het zand en, via een retourveld, schoon teruggepompt in de IJssel.

Vervoeren jullie het klei met dumpers?

Ja, klei kan niet hydraulisch verperst worden en om die reden wordt het klei met dumpers vanaf de laad- en loswal naar de plaats van verwerking gebracht. Overigens, zal zoveel mogelijk gebiedseigen klei uit het gebied hergebruikt worden, waardoor de aanvoer van klei, en daarmee de transportbewegingen, beperkt worden.

Hoe gaan jullie het beton aanvoeren?

Bij de realisatie van bruggen, gemalen en stuwen is beton nodig. Hiervoor hebben we in ons werk een eigen tijdelijke betoncentrale ter beschikking. De grondstoffen voor het beton, zoals zand grind en cement voeren we aan via onze laad- en loswal. Deze grondstoffen worden naar onze tijdelijke betoncentrale gebracht. In deze tijdelijke betoncentrale, die ten zuiden van de Werverdijk en ten oosten van de Westdijk staat, worden de grondstoffen gemixt tot beton. Om het beton van onze tijdelijke betoncentrale naar de plaats van verwerking te brengen, is een betonmixer nodig.

Hoe gaan de nieuwe dijken er uitzien qua vormgeving?

De dijken krijgen overwegend een kruin van 5 meter breed, een buitentalud met een helling van 1 op 3 en een binnentalud met een helling van 1 op 2,5. De Westdijk is 9 kilometer lang en gemiddeld 4,5 meter hoog ten opzichte van het maaiveld. Lokaal is de Westdijk 5 meter hoog, onder andere direct ten noorden en ten zuiden van de Kerkdijk en ter plaatse van de vergravingen in de landschapszone. De Oostdijk is 8 kilometer lang en gemiddeld 3 tot 4,5 meter hoog ten opzichte van het maaiveld.

Komen er over of langs de nieuwe dijken ook wegen, fietspaden, huizen of bomen?

Op de Westdijk komt over de gehele lengte een fietspad. Op de oostelijke dijk komt een onderhoudspad, aan de zuidkant wordt dit deels gecombineerd met een fietspad. Daar waar mogelijk wordt het onderhoudspad op de Oostdijk toegankelijk op basis van recreatief medegebruik. Waar wordt het zand en klei vandaan gehaald voor de twee dijken? Het zand en klei voor de dijken wordt ingekocht door ons als aannemerscombinatie. Dat kan bijvoorbeeld van andere werken waar we mee bezig zijn, zoals Ruimte voor de Rivier Deventer. Het zand en klei voeren we aan per schip. Overigens, zal zoveel mogelijk gebiedseigen klei uit het gebied hergebruikt worden, waardoor de aanvoer van klei, en daarmee de transportbewegingen, beperkt worden.

Wat is een inlaat?

Een inlaat is een waterbouwkundig werk, bedoeld om water een gebied in te laten wanneer nodig. De inlaat van de hoogwatergeul is ter plaatse van de toekomstige brug Kerkdijk en gaat open op het moment dat het waterpeil in de IJssel een hoogte heeft bereikt van 5,65 meter +NAP.