Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Aan wie kan ik vragen stellen en bij wie kan ik idieeën indienen?

Door dit vragenformulier / ideeënbus

Stel hier uw vraagin te vullen kunt u uw vraag stellen of uw idee indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag / idee


Bij wie kan ik klachten melden?

Door dit klachtenformulier

Wat is uw klacht?in te vullen kunt u uw klacht melden, wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Melden verkeersonveilige situaties in het werkgebied

Door dit meldingsformulier

Meldingsformulier verkeersonveilige situatiein te vullen kunt u de door u gesignaleerde verkeersonveilige situatie melden.

Indien u een klacht heeft over een gemeentelijke weg, kunt u de gemeentelijke servicelijn bellen (via algemeen nummer 0578-699494) of mailen (via gemeente@heerde.nl).

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Vraag en antwoord

Communicatie

Hoe blijven wij op de hoogte?

Gedurende de uitvoering proberen we bewoners, omwonenden en overige geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang, van eventuele overlast, hinder of beperking van de bereikbaarheid en andere meldenswaardige bijzonderheden.
Dat doen we op verschillende manieren. Digitaal door regelmatig nieuws te plaatsen over de stand van zaken via deze website ijsselweide.com, via Twitter (@hoogwatergeulVW) en Facebook (IJsselweide hoogwatergeul).
Ook maken we gebruik van analoge media zoals onze 4 wekelijkse pagina in de Schaapskooi, de gemeentepagina in de Schaapskooi en het IJsselweide Magazine . Tevens wordt de mogelijkheid geboden direct en rechtstreeks contact met ons te hebben via onder meer onze informatiebus (die wekelijks rijdt) en inloopspreekuren op iedere vrijdagmiddag in de oneven weken, maar u kunt ons zelf contact met ons opnemen via dit vragenformulier of in urgente gevallen of calamiteiten via 088-1869450. Daarnaast zullen we op enkele momenten excursies en/of open dagen organiseren voor bewoners, maar soms ook specifiek voor scholen.

Sponsoring

Combinatie IJsselweide stelt jaarlijks een budget van € 5000 beschikbaar voor activiteiten of evenementen in en in de directe nabijheid van het projectgebied Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Met directe nabijheid wordt gedoeld op het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de IJssel.

Bewoners, directe omwonenden en verenigingen kunnen hiertoe bij Combinatie IJsselweide een gemotiveerd verzoek indienen. Dat kan via het contactformulier. Vermeld daarbij duidelijk a) wat u voornemens bent (activiteit, periode); b) waarom u van mening bent dat het een maatschappelijke waarde heeft en daarmee in aanmerking zou moeten komen voor sponsoring en c) voor welke kosten u een bijdrage van ons vraagt.

Gezamenlijk met de projectorganisatie van onze opdrachtgever, Waterschap Vallei-Veluwe, bepalen wij welke activiteiten / evenementen in aanmerking komen voor sponsoring en voor welk bedrag dat gebeurt. Voor wat het budget van € 5000 geldt: op = op.

Let op!

Het sponsorbudget voor 2014 en 2015 is al verbruikt dan wel gelabeld (toegezegd, mits initiatief van de grond komt).