Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Aan wie kan ik vragen stellen en bij wie kan ik idieeën indienen?

Door dit vragenformulier / ideeënbus

Stel hier uw vraagin te vullen kunt u uw vraag stellen of uw idee indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag / idee


Bij wie kan ik klachten melden?

Door dit klachtenformulier

Wat is uw klacht?in te vullen kunt u uw klacht melden, wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Melden verkeersonveilige situaties in het werkgebied

Door dit meldingsformulier

Meldingsformulier verkeersonveilige situatiein te vullen kunt u de door u gesignaleerde verkeersonveilige situatie melden.

Indien u een klacht heeft over een gemeentelijke weg, kunt u de gemeentelijke servicelijn bellen (via algemeen nummer 0578-699494) of mailen (via gemeente@heerde.nl).

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Vraag en antwoord

Beperking hinder en overlast

Eerlijk is eerlijk en daar zullen we niet omheen draaien: een dergelijk groot werk als de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld leggen we niet ongemerkt aan. Daar gaat u wat van merken. Maar, als aannemerscombinatie proberen we het gebied en haar bewoners wel zoveel mogelijk te ontzien. Dat hebben we gedaan door een werkwijze te kiezen die hinder en overlast zoveel mogelijk beperkt. Zo doen we dat onder meer door vrijwel al het benodigde materieel, materialen en grondstoffen via water aan te voeren en niet via de openbare weg. Daarmee wordt het gebied flinke verkeersbelasting bespaard. Daarnaast hebben we onze eigen geasfalteerde bouwweg aangelegd waarover we onze transporten organiseren. Ook hiermee voorkomen we zoveel mogelijk dat we over de openbare weg moeten rijden en voorkomen we hinder èn onveilige verkeerssituaties. Transporten beperken we onder meer door het zand hydraulisch te transporteren, door zoveel als mogelijk klei uit het gebied te hergebruiken en door ons eigen beton ter plaatse te maken. Daarnaast zorgen we dat enkele wegen gedurende de bouw continu open zijn.

Bereikbaarheid gedurende de uitvoering

Drie doorgaande routes zullen altijd bereikbaar zijn (drie van de vijf volgende wegen zijn dus steeds gelijktijdig 'open': Kerkdijk, Plakkenweg, Ziebroekseweg, Breeweg en Werverdijk). De Kerkdijk krijgt een naastgelegen tijdelijke weg (bypass met vrijliggende fietspaden) en de korte tijd dat de Werverdijk zelf gesloten is, maken we voor de fietsers een tijdelijke bypass. Andere wegen in het gebied zullen af en toe afgesloten zijn, wij stellen dan omleidingsroutes in en houden u daarvan op de hoogte, onder meer via bebording, de Schaapskooi, onze website en social media.

Hoe zorgen jullie dat mijn percelen bereikbaar blijven tijdens aanleg?

We treden als aannemer met de betreffende agrariërs / grondeigenaren in overleg over de bereikbaar van percelen tijdens de uitvoering.