Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Aan wie kan ik vragen stellen en bij wie kan ik idieeën indienen?

Door dit vragenformulier / ideeënbus

Stel hier uw vraagin te vullen kunt u uw vraag stellen of uw idee indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag / idee


Bij wie kan ik klachten melden?

Door dit klachtenformulier

Wat is uw klacht?in te vullen kunt u uw klacht melden, wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Melden verkeersonveilige situaties in het werkgebied

Door dit meldingsformulier

Meldingsformulier verkeersonveilige situatiein te vullen kunt u de door u gesignaleerde verkeersonveilige situatie melden.

Indien u een klacht heeft over een gemeentelijke weg, kunt u de gemeentelijke servicelijn bellen (via algemeen nummer 0578-699494) of mailen (via gemeente@heerde.nl).

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Vraag en antwoord

Algemeen

Wie is Combinatie IJsselweide?

De Combinatie IJsselweide is de aannemerscombinatie die het werk hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gaat realiseren. De aannemerscombinatie bestaat uit de aannemers Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Daarnaast speelt Witteveen+Bos een adviserende en ondersteunende rol binnen deze aannemerscombinatie.

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in het kort

Tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde) wordt een hoogwatergeul aangelegd door middel van twee nieuwe dijken. Aan de oostkant van de bestaande dijk wordt een weidegebied zonder bebouwing gerealiseerd dat bij extreem hoogwater als een geul voor stromend water gaat functioneren. De geul wordt 8 kilometer lang en de breedte varieert tussen de 550 en 1.500 meter. Bij Veessen, in het zuidelijk deel van de geul, wordt een inlaat gebouwd; een klepconstructie die bij extreem hoogwater open gaat, waardoor de geul volstroomt. Ter hoogte van Wapenveld wordt een uitlaat gemaakt: een lage dijk die het hoge water door kan laten. Door bij extreem hoogwater de geul in werking te stellen, wordt de waterstand in de IJssel met 71 centimeter verlaagd. Dit gebeurt naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven. De agrarische functie van het gebied blijft gehandhaafd. Tussen de twee dijken kunnen vanwege de veiligheid geen woningen en bedrijfsgebouwen blijven staan.

Waarom is dit project nodig?

De geul zorgt ervoor dat de IJssel bij zeer hoog water meer water kan afvoeren zodat de rivier niet buiten haar oevers treedt en het gebied rondom de IJssel beschermd wordt tegen situaties als gevolg van extreem hoogwater. Als de geul volloopt, voert het tot 45 procent van het IJsselwater af en zorgt hiermee voor een tijdelijke verlaging van het peil in de IJssel met 71 centimeter. Dit werkt door in een groot deel van het rivierengebied, zelfs tot Deventer en Zutphen. Ook worden in het gebied van de hoogwatergeul betere fietsverbindingen aangelegd, nieuwe natuur gerealiseerd en de agrarische structuur versterkt.

Wat is een hoogwatergeul?

Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied dat aftakt van een rivier om een deel van het water via een andere route af te voeren. Deze kan zowel in landelijk als in stedelijk gebied liggen. Voorheen werden hoogwatergeulen aangeduid met de begrippen 'groene rivieren' en 'by-passes'. Een hoogwatergeul biedt uitkomst wanneer er opstuwing en vertraging optreedt in de waterafvoer als gevolg van een vernauwing van de rivier. De hoogwatergeul takt van een bestaande rivierloop af en staat benedenstrooms weer in verbinding met deze of een andere rivier. Tussen de dorpen Veessen en Wapenveld ontstaat een hoogwatergeul door de aanleg van twee nieuwe dijken. Tussen de dijken ligt agrarisch gebied. Dit gebied kan bij extreem hoogwater een deel van het IJsselwater afvoeren.

Wat is het programma Ruimte voor de Rivier en hoe verhoudt de hoogwatergeul zich hiermee?

Het programma Ruimte voor de Rivier (www.ruimtevoorderivier.nl) maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger en biedt de regio tegelijkertijd kansen om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen. Het programma bestaat uit ruim 30 projecten langs de grote rivieren in heel Nederland. Door het uitvoeren van deze maatregelen kunnen de rivieren in tijden van hoog water het water vlot en veilig afvoeren. De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is één van de ruim 30 Ruimte voor de Rivier projecten. Met de hoogwatergeul krijgt de IJssel bij hoog water de ruimte om het overtollige water beter, sneller en veiliger te verwerken.