Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Gebiedskaart

We hebben het projectgebied opgesplitst in een aantal clusters. De werkzaamheden binnen deze clusters hangen met elkaar samen, door het soort werk en/of door het moment van uitvoering. Wij zullen in onze informatie naar u zoveel mogelijk deze indeling in clusters gebruiken.

Op de afbeelding hiernaast hebben wij de clusters van werkzaamheden aangegeven.


Klik links op de kaart op een cluster voor planning en informatie.