Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Afsluiting Kerkdijk
24-07-2017

Afsluiting Kerkdijk

Van maandag 14 t/m vrijdag 18 augustus wordt een stuk Kerkdijk afgesloten. Het gaat om het stuk Kerkdijk gelegen tussen de aansluiting Kerkdijk-Verlegde IJsseldijk en de brug Kerkdijk over de Grote Wetering. Hierdoor is de verlegde IJsseldijk tussen Natuurboerderij Bakhuis en de Kerkdijk ook afgesloten. Gedurende de afsluiting wordt het huidige asfalt gefreesd. Vervolgens wordt een nieuwe asfaltlaag met bijbehorende markering aangebracht

Het verkeer tussen Heerde en Welsum wordt tijdens de afsluiting via Oene geleid. Het verkeer tussen Heerde en Veessen wordt via de Plakkenweg omgeleid. Fietsverkeer van en naar Veessen kan gebruik maken van fietspad Broekstraat. 

Afsluiting IJsseldijk
11-07-2017
Van maandag 24 juli t/m vrijdag 28 juli is de Verlegde IJsseldijk afgesloten. Het gaat om het stuk van de IJsseldijk dat op de Westdijk ligt en betreft het stuk tussen de Kerkdijk en Natuurboerderij Bakhuis. De afsluiting is nodig voor het herstellen van de bermverharding direct naast het asfalt. Deze bermverharding bestaat uit grasbetonstenen en deze grasbetonstenen zijn weggezakt. Daarnaast wordt het zogenoemde zuidelijke rustpunt ingericht. Dit rustpunt, gelegen in ter plekke van de aansluiting van de verlegde IJsseldijk op de bestaande IJsseldijk, is bedoeld voor fietsers, voetgangers en passerend gemotoriseerd verkeer. 
                           
Vanwege deze werkzaamheden wordt de verlegde IJsseldijk tussen de Kerkdijk en het deel net ten noorden van natuurboerderij Bakhuis tijdens genoemde periode afgesloten. Gemotoriseerd verkeer tussen de IJsseldijk en de Kerkdijk (dan wel IJsseldijk richting Veessen) wordt omgeleid via Houtweg, Ooster Oenerweg, Oenerweg, Weteringdijk naar de Kerkdijk. Fietsers worden omgeleid via  het fietspad ter plaatse van de oude IJsseldijk en de inlaat. Alternatief voor fietsers vormt de route Achterseweg.
Fietspad Broekstraat geopend
16-06-2017
Combinatie IJsselweide heeft de aanleg van het fietspad Broekstraat  – De Stege voltooid. Dit fietspad vervangt het oude fietspad De Stege – Assendorperstraat en is het veilige(r) alternatief voor het fietsen langs de Kerkdijk.  Fietsers van Veessen naar Heerde en omgekeerd, krijgen zo een directe en kortere verbinding van en naar Veessen/Heerde . Het fietspad Broekstraat – De Stege wordt helemaal verlicht.
Kades Hoenwaard
09-06-2017
De werkzaamheden aan de kades ten noorden van de Werverdijk, rondom het Oever en de Hoenwaard vorderen snel. Deze week is het fietspad, dat vanaf de Werverdijk over de westelijke kade en over de uitwateringsluis naar de camping Kromholt loopt, geasfalteerd. Op de foto\'s is het resultaat te zien
Aanbrengen splitlaag onder inlaat en conserveren kleppen
12-05-2017
De combinatie IJsselweide gaat gaat de komende 5 à 6 weken aan met de definitieve afwerking rondom de inlaat. Het gaat hierbij onder meer om het aanbrengen van een kleef- en daar bovenop splitlaag onder de inlaat en nabij de woelbak die direct achter de inlaat ligt. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, heeft Waterschap Vallei en Veluwe de kleppen van de inlaat opengezet. Tevens worden de kleppen in deze periode geconserveerd (geschilderd) door Combinatie IJsselweide. Indien zich een situatie van hoogwater voordoet - daarop kan geanticipeerd worden door de rivierstanden in Duitsland te monitoren - worden de kleppen uiteraard tijdig weer gesloten.
 
Verwijderen van de bouwweg
01-05-2017
Combinatie IJsselweide is gestart met het verwijderen van de bouwweg. De 12 kilometer lange bouwweg is in 2014 aangelegd met als doel om benodigd materieel en materialen vanaf de loswal Marle naar de verschillende bouwlocaties te transporteren. Zo kan het transport veilig plaatsvinden en wordt het bestaande openbare wegennet ontzien, waarmee de hinder sterk beperkt wordt. Inmiddels is een groot deel van het werk in het zuiden van het gebied (nabij de Kerkdijk) voltooid en kan de bouwweg tussen de Kerkdijk en de Plakkenweg verwijderd worden. Inmiddels heeft Combinatie IJsselweide de bouwweg verwijderd over een lengte van 1.700 meter. De vrijgekomen puinfundatie is verwerkt in de ontsluitingsweg van de landschapszone.

Nieuwsarchief

Aanleg uitlaatkade
01-05-2017
Combinatie IJsselweide is druk doende met de aanleg van de zogeheten uitlaatkade. Dit is de kade rondom de uitlaat van de hoogwatergeul. Allereerst wordt de uitlaatkade ter plaatse van het trajectdeel Werverdijk-Uitwateringssluis- Camping Kromholt gerealiseerd. Dit duurt naar verwachting tot en met ongeveer de week van 8 mei. Zodra dit deel van de kade gereed is, wordt ook het nieuwe fietspad op de nieuwe kade gerealiseerd. Zodra deze werkzaamheden klaar zijn, wordt gestart met de zogenoemde oostkade. Dit is het deel vanaf de Werverdijk (oostelijke Fratersbrug) tot aan camping Kromholt. Samen met deze werkzaamheden wordt ook de weg Het Oever vernieuwd. Deze werkzaamheden duren uiterlijk tot en met de week van 12 juni. Om de planning te halen maakt Combinatie IJsselweide momenteel langere werkdagen: tussen 7 en 19 uur wordt er gewerkt aan de kades.
Dronebeelden hoogwatergeul
01-05-2017
Er zijn wederom schitterende dronebeelden van de hoogwatergeul gemaakt. Op de interactieve kaart http://www.ijsselweide.com/downloads/Opnames_drone_april_2017_interactieve_kaart.pdf kan op verschillende locaties met de muis geklikt worden waarna doorgelinkt wordt naar You Tube alwaar het beeldmateriaal van de betreffende locatie te zien is.

Hulpbrug Plakkenweg verwijderd
21-04-2017
Ter plaatse en van de Plakkenweg heeft Combinatie IJsselweide de ongelijkvloerse kruising over de Plakkenweg (de tijdelijke baileybrug) ter hoogte van de Westdijk verwijderd. Het bouwverkeer op de bouwweg kruist de Plakkenweg nu gelijkvloers. Ter plaatse van de kruising is een tijdelijk verkeerslicht geplaatst. Resterende (opruim)werkzaamheden rondom de voormalige baileybrug vinden deze en volgende week plaats. Verkeer kan de werkzaamheden dan met enige hinder gewoon passeren.
Verlegde Weerdhofweg opengesteld!
14-04-2017
De verlegde Weerdhofweg is deze week opengesteld. Najaar 2016 is de dijkovergang over de Oostdijk aangelegd en geasfalteerd. Afgelopen weken is het deel Oostdijk tot aan de Breeweg aangelegd. Hiertoe is de ‘slappe’, niet draagkrachtige ondergrond afgegraven en aangevuld met zand, waarna een puinfundering is aangebracht. Ter voltooiing is de weg geasfalteerd en zijn grasbetonstenen langs de asfaltverharding aangebracht en is een naastgelegen kavelsloot gegraven. Op de foto’s is de voltooiing van de werkzaamheden te zien.
Werkzaamheden Plakkenweg
14-04-2017
Ter plaatse en van de Plakkenweg moet de Combinatie IJsselweide nog enkele afrondende werkzaamheden verrichten. Het gaat om 1) het verwijderen van de ongelijkvloerse kruising over de Plakkenweg (de tijdelijke baileybrug) ter hoogte van de Westdijk en 2) asfalteringswerkzaamheden.
1. In verband met de demontage en het afvoeren van de baileybrug wordt de Plakkenweg aankomende week (week 16; 18-21 april) in zijn geheel afgesloten voor verkeer. Het gemotoriseerde verkeer wordt in deze week omgeleid via Kanaaldijk, Revelingseweg, Breeweg en Nijoeverseweg. Fietsers zullen omgeleid worden over de Ziebroekseweg. Resterende werkzaamheden rondom de, dan voormalige, baileybrug vinden in week 17 plaats, maar openbaar verkeer kan de werkzaamheden dan met enige hinder gewoon passeren. Sinds week 15 kruist het bouwverkeer op de bouwweg de Plakkenweg gelijkvloers. Ter plaatse van de kruisingen zijn tijdelijke verkeerslichten geplaatst.
2. Vervolgens wordt omstreeks 17 mei (over de exacte datum wordt u te zijner tijd geïnformeerd) de Plakkenweg voor een dag afgesloten. Dit in verband met het aanbrengen van de zogenoemde asfaltdeklaag ter plaatse van de dijkovergang Plakkenweg over de Westdijk. Voorjaar 2016 is de dijkovergang over de Westdijk aangelegd en zijn de (asfalt) onder- en tussenlaag aangelegd. Omdat de dijk nog lichtelijk kan zetten, is toen met de aanleg van de zogenoemde (asfalt)deklaag gewacht tot nu. Het gemotoriseerde verkeer wordt deze dag omgeleid via Kanaaldijk, Revelingseweg, Breeweg en Nijoeverseweg. Fietsers zullen omgeleid worden over de Ziebroekseweg.
Tot slot wordt omstreeks week 23 de Plakkenweg afgewerkt met grasbetonstenen, die direct tegen het asfalt worden gelegd. Het gemotoriseerde verkeer wordt in deze week omgeleid via Kanaaldijk, Revelingseweg, Breeweg en Nijoeverseweg. Fietsers zullen omgeleid worden over de Ziebroekseweg.
Fietspad IJsseldijk geasfalteerd
14-04-2017
Afgelopen week heeft Combinatie IJsselweide het toekomstige fietspad (dat ter plaatse van de afgegraven IJsseldijk ligt) geasfalteerd. Komende weken wordt het fietspad verder afgewerkt, waarna deze opengesteld wordt voor fietsverkeer.