Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld

Over dit project

Voorstellen combinatie

Hartelijk welkom op de website van Combinatie IJsselweide. Wij zijn een aannemerscombinatie bestaande uit Boskalis bv en Van Hattum en Blankevoort bv. Binnen de Combinatie IJsselweide spelen onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos en Lodewijk Baljon landschapsarchitecten een ondersteunende rol.

 

Deze site

Met deze site willen we u op de hoogte houden van de voortgang van het project. Naast actuele uitvoeringsinformatie vindt u op deze site informatie over de verschillende deelgebieden, achtergronden en de bijbehorende globale uitvoeringsplanning.

 

 

 

Blijf op de hoogte

En volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook icoon Twitter icoon

Informatiebus Combinatie IJsselweide

Waar staat de informatiebus?

Inloopspreekuur 2016

  • iedere vrijdag tussen 13:30 en 16 uur op de oneven weken (m.u.v. vakanties)
  • locatie: bouwkeet de Kerkdijk 24 in Veessen.
  • Dit jaar gepland op 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Geurt, want die verteld wat er gebeurt Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Geurt, want die verteld wat er gebeurt

Actueel

Brug Kerkdijk op maandag 5 december geopend
02-12-2016
Aannemerscombinatie IJsselweide  heeft de afgelopen periode met grote inspanning gewerkt aan de afronding van de inlaat/brug Kerkdijk. Inmiddels zijn ook alle voegen en flexigoten aangebracht. Daarmee is de bouw van de brug Kerkdijk door Aannemerscombinatie IJsselweide zover gevorderd, dat deze opengesteld kan worden voor verkeer. Openstelling gebeurt maandag 5 december a.s. voorafgaand aan de ochtendspits. Wel vindt in de week van 5-9 december nog detailafwerking plaats en worden testen ten behoeve van de inlaatkleppen uitgevoerd. Indien aan de orde, wordt het verkeer lans deze werkzaamheden begeleid met een rijdende afzetting of een halve rijbaanafzetting.
Nijoeverseweg (Oude IJssel) ook nog afgesloten op 5 en 6 december tussen Hondenhoekseweg en Kerkweg
02-12-2016
Combinatie IJsselweide heeft op donderdag 1 december en vrijdag 2 december 2016 parallel aan de Nijoeverseweg (ook wel Oude IJssel genoemd) tussen Hondenhoekseweg en Kerkweg een hangduiker geplaatst. Daartoe was de Nijoeverseweg deze week op donderdag 1 december en vrijdag 2 december afgesloten voor doorgaand verkeer.
Komend weekend zal de Nijoeverseweg weer opengesteld zijn voor verkeer. De duiker moet nog worden aangespannen (de losse duikerelementen worden met spankabels tegen elkaar aangespannen) en verder worden afgewerkt, waaronder het grondwerk. Deze werkzaamheden vinden maandag 5 december en dinsdag 6 december a.s. plaats. Hiertoe wordt de Nijoeverseweg op 5 en 6 december tussen de Hondenhoekseweg en Kerkweg afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Hondenhoekseweg en de Kerkweg. Vanaf 7 december a.s. wordt de Nijoeverseweg weer opengesteld.
HERINNERING Nijoeverseweg (Oude IJssel) afgesloten op 1 en 2 december tussen Hondenhoekseweg en Kerkweg
29-11-2016
Op donderdag 1 december en vrijdag 2 december wordt de Nijoeverseweg (ook wel Oude IJssel genoemd) tussen Hondenhoekseweg en Kerkweg afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met het plaatsen van een hangduiker. De hangduiker wordt met groot (kraan)materiaal aangebracht waardoor de weg deze twee dagen geblokkeerd is. Het verkeer wordt op 1 en 2 december omgeleid via de Hondenhoekseweg en de Kerkweg.
Nijoeverseweg (Oude IJssel) afgesloten op 1 en 2 december tussen Hondenhoekseweg en Kerkweg
25-11-2016
Op donderdag 1 december en vrijdag 2 december wordt de Nijoeverseweg (ook wel Oude IJssel genoemd) tussen de Hondenhoekseweg en de Kerkweg afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met het plaatsen van een hangduiker. De hangduiker wordt met groot (kraan)materiaal aangebracht, waardoor de weg deze twee dagen geblokkeerd is. Het verkeer wordt op 1 en 2 december omgeleid via de Hondenhoekseweg en de Kerkweg.
Alle 60 vizierkleppen gemonteerd
22-11-2016
Het meest tot de verbeelding sprekend onderdeel van de werkzaamheden, de 800 meter lange inlaat bij Veessen, is vrijwel gereed. De inlaat bestaat uit een brug met daaronder de inlaat zelf: 60 stalen vizierkleppen die tussen betonnen pijlers zijn aangebracht. Op het moment dat de hoogwatergeul in gebruik moet worden gesteld, worden deze hydraulisch omhoog getrokken. Als de geul in gebruik is, vormt de brug de (hoogwatervrije) verbinding tussen Heerde en Veessen.
 
De stalen vizierkleppen rusten onder normale omstandigheden op betonnen dorpels die tussen de pijlers zijn aangebracht. Zodra het kritieke waterpeil is bereikt (5,65+ NAP), worden deze kleppen met cilinders omhooggetrokken om het water door te laten. Deze cilinders zijn aan weerszijden van een vizierschuif bevestigd en hangen aan een juk (in de volksmond ‘Het Melkmeisje’) die boven op elke pijler is aangebracht. Zowel de ophangjukken als de cilinders zijn demontabel en worden in speciale kratten in een depot opgeslagen. Zodra zich het kritische hoogwaterpeil aandient (5,65+ NAP), worden zij naar de inlaat getransporteerd en kan het opbouwen beginnen. De cilinders worden vervolgens met slangen aan een mobiele powerpack gekoppeld en hydraulisch in werking gesteld. Overeenkomstig het protocol worden eerst de 13 vizierkleppen in het midden van de inlaat geopend. Om uitspoeling van de inlaat te voorkomen, is er een zogenoemde woelbak aangelegd. Deze bestaat uit circa 20.000 ton waterbouwasfalt en deze bak zorgt ervoor dat het water kan woelen, waarmee de energie / turbulentie uit het water wordt gehaald. Hierdoor stroomt het water geleidelijker de geul in waardoor de schade aan het land als gevolg van het instromend water wordt beperkt. Na ongeveer twee uur is de hoogwatergeul gevuld en kunnen de overige 47 kleppen worden geopend. Het is een operatie die kan worden uitgevoerd door een ploeg van een man of vier en in maximaal 18 uur tijd is voltooid. Bij gebruik van een tweede powerpack kan dat nog sneller.
Dezer dagen vindt een volledige praktijktest plaats, waarbij ook medewerkers van het waterschap betrokken zijn die de inlaat in de toekomst moeten bedienen. Zij worden daartoe ook getraind door de aannemerscombinatie.
Verkeer voorlopig nog over bypass Kerkdijk
22-11-2016
Het verkeer tussen Veessen en Heerde zal de komende weken gewoon gebruik maken van de bypass Kerkdijk. Aanvankelijk was voorzien dat de brug Kerkdijk in gebruik zou worden genomen. Dat hing samen met het voornemen tot afgraven van de IJsseldijk, specifiek het deel tussen de oude en nieuwe aansluiting met de Kerkdijk. Het materiaal dat hierbij vrijkomt, wordt met vrachtwagens via de bypass Kerkdijk naar de bouwweg gereden en van daaruit naar de loswal Marle, vanwaar het per schip wordt afgevoerd. Het afgraven van de IJsseldijk is uitgesteld, waardoor de bypass Kerkdijk voorlopig gewoon in gebruik kan blijven. Combinatie IJsselweide gebruikt de komende weken om de laatste details aan de brug af te werken. Naar verwachting wordt de brug voor einde jaar opengesteld.

Nieuwsarchief

Bypass Kerkdijk gewoon geopend
15-11-2016
De geplande afgraving van de IJsseldijk (deel tussen bestaande en nieuwe aansluiting IJsseldijk/Kerkdijk) is uitgesteld. Dat betekent dat de geplande afsluiting van de Kerkdijk niet doorgaat. Verkeer kan dus gewoon gebruik maken van de bypass Kerkdijk en de werkzaamheden passeren. Zodra bekend is wanneer verkeer gebruik kan maken van de nieuwe brug Kerkdijk, wordt dit gecommuniceerd. Tot die tijd, rijdt het verkleer over de bypass.
Combinatie IJsselweide sponsort Modelvliegclub
04-11-2016
De Modelvliegclub huist al sinds lange tijd aan de Ziebroekseweg. Aanleg van de Hoogwatergeul had gevolgen voor het bedrijven van de hobby van de leden: het vliegen met modelvliegtuigen. Immers door de werkzaamheden veranderde het perceel, maar ook, hoewel tijdelijk, de bereikbaarheid. Aan de andere kant bood dit ook een kans: het perceel opnieuw inrichten en voorzien van faciliteiten zoals een toegangsweg en parkeervoorziening die voorheen ontbrak. De kans werd met beide handen aangegrepen, maar daar was hulp welkom bij. Om dit te financieren heeft Combinatie IJsselweide de Modelvliegclub gesponsord. Combinatie IJsselweide feliciteert de modelvliegclub met haar prachtige nieuwe terrein!

Grote Wetering en Landschapszone gereed, ZIebroekseweg medio november weer open
04-11-2016
De verbreding en (gedeeltelijke) verlegging van de Grote Wetering is gereed. Het grootschalige grondwerk voor de inrichting van de landschapszone is ook voltooid. De realisatie van kleinschalig grondwerk zoals natuurvriendelijke oevers en het maken van recreatieve voorzieningen, denk hierbij aan rustpunten, aanlegsteigers en de vogelobservatiehut volgen in 2017. Op de foto's, gemaakt door Erik Peek, is dit mooi te zien. Ook is de Ziebroekseweg te zien. Deze weg is tot medio november afgesloten vanwege de aanleg van de dijkovergang van de Ziebroekseweg over de Westdijk. Komende week wordt de Ziebroekseweg geasfalteerd, worden er grasbetonstenen als bermverharding aangelegd en wordt de berm afgewerkt waarna de Ziebroekseweg weer open wordt gesteld.
Inlaat/brug Kerkdijk nadert haar voltooiing
04-11-2016
Op de foto\'s is te zien hoe snel de werkzaamheden vorderen. Daar waar een paar maanden geleden Aannemerscombinatie IJsselweide nog met de brugpijlers aan het bouwen was, zijn ze nu allemaal gereed, evenals alle brugdekken en brugleuningen. Ook is de brug inmiddels geasfalteerd. De komende week wordt de brug verder afgebouwd, met de inbouw van voegen en flexigoten. Op de foto\'s is ook te zien dat de dorpels gereed zijn en het zuidelijk fietspad dat ook gereed is. Op korte termijn worden vanaf het fietspad de vizierkleppen van de inlaat geplaatst en gemonteerd. Conform planning is de brug/inlaat Kerkdijk op 21 november gereed. Verkeer maakt vanaf die dag gebruik van de brug Kerkdijk.
Gebied voor de inlaat Kerkdijk krijgt vorm
04-11-2016
De inlaat Kerkdijk maakt integraal onderdeel uit van de brug Kerkdijk. Het gebied ten zuiden van het inlaatwerk, wordt buitendijks gebied. Dat betekent dat het deel van de IJsseldijk dat tussen de huidige aansluiting en de toekomstige aansluiting met de Kerkdijk ligt, afgegraven wordt. Verkeer tussen Veessen en Deventer rijdt in de toekomstige situatie over de verlegde IJsseldijk, die op de Westdijk ligt. Op de foto\'s is te zien dat de verlegde IJsseldijk vrijwel gereed is (maar nog niet opengesteld).
De Hoogwatergeul
04-11-2016
In het gewoel van alle kleinere tot zeer grote bouwwerken die Combinatie IJsselweide met grote inspanning bouwt, zou haast vergeten worden dat het om één groot systeem gaat dat ingenieus op elkaar is afgestemd, en in z’n totaliteit en samenhang ‘de hoogwatergeul’ wordt genoemd.
              
Dat de geul ontstaan is door de aanleg van twee nieuwe dijken (Oost- en Westdijk) is op de foto’s, genomen nabij Werverdijk/uitlaat, in het noorden van het gebied, goed te zien. Ook goed te zien is dat de breedte van de geul varieert: in werkelijkheid heeft de geul een breedte tussen de 550 en 1.500 meter.
 
De capaciteit die hiermee gegenereerd wordt, leidt ertoe dat de geul bij extreem hoogwater ervoor zorgt dat zij zo’n 45% van het IJsselwater kan verwerken, waardoor de IJssel flink ontlast wordt. Hierdoor ontstaat er een waterstandsdaling van 71 cm op de IJssel bij Veessen. Dit gebeurt naar verwachting gemiddeld eens in een mensenleven.